HODNOTA

Naše cesta k vědomí skutečné hodnoty

Známe svou hodnotu, protože známe hodnotu života, smrti, lásky. Jsme tou hodnotou. Vnitřní čistota záměrů, služba, vyšlapaná cesta. To kudy a hlavně jak jsme prošli. To, co nás utvořilo. Jak jsme v tom stáli a jak jsme stáli v sobě. Uvědomujeme si i hodnotu neviditelných úrovní bytí, které v dnešním světě nejsou příliš vnímány.

Jak tedy můžeme nejlépe dávat? Jak můžeme nejlépe dávat a nevyčerpat se? Žijeme ve světě duality, forem, peněz. Proto dnes víme, že můžeme dávat jen, když sami nejsme vyčerpaní.

Známe své vnitřní záměry, hodnotu toho, kým jsme? Jsme životem, rozvíjíme sebou život a lásku. Dokud tedy většinová společnost spí, měří pouze penězi, necítí hodnotu života, lásky, nectí život a lásku, nerozhojňuje, nedává, ale bere, pak nezbývá než se nechat ocenit, abychom pak vše věnovali rozkvětu života, lásky, vyzdvihnutí skutečných hodnot a rozvoji vnitřního bohatství těch, co se rozhodnou jít k sobě, projeví skutečný zájem o život a dovolí si se otevřít a dávat - zářit. Přijmout zodopovědnost za sebe.

Proto to jediné, co můžeme udělat, je prostě být a nabídnout se. Jen tak můžeme dávat.

Všechny peníze použijeme pro zasazení semínek života  a lásky, podél celé naší životní cesty, pro rozvoj života  a lásky, pro soběstačnost lidí, pro mír na zemi, pro soulad všech živých i neživých forem, pro jejich vzájemnou harmonii, pro opětovný návrat rovnováhy života, pro sjednocení. Než opět peníze ztratí svou hodnotu, smysl a zaniknou.

Ať veškerá finanční energie, která k nám přiteče slouží pro nejvyšší dobro všech. Vraťme Zemi, co si bereme. Věnujme životu život. Naplňme život láskou. Děkujeme všem, co cítí a jsou zodpovědní k životu, jsou pravdiví a otevření růstu. Všem, co pro ně život má hodnotu. Všem, co se zajímají o rozvoj života v sobě, aby se mohl vyzářit i ven. Všem, co se naplňují láskou bez podmínek a dokáží soucítit.

Nejvyšší hodnotou je život naplněný láskou bez podmínek.

Jsme si sebe vědomi. Víme kdo jsme.

Společně umožníme životu a lásce, aby se skrze vás rozzářily.

Ceník Služeb

 

Jaká je vaše hodnota?

jakou hodnotu má pro vás naplněné partnerství?

jakou hodnotu má pro vás spokojená rodina?

Jakou hodnotu má pro vás život naplněný láskou?

Dar

PRVNÍ KROK

kontakt, propojení a otevření potenciálu

rada

odpověď

první krok

kniha

album

lekce

Dar

PARTNERSKÁ ZÁŘE

růst do skutečné lásky, zesilování vzájemné energie lásky

rodinná sdílení

individuální růst

setkání, sezení 2 h

dárek, naladění se

probuzení

odpověď, kdo jsme

Dar

RODINNÝ PROGRAM

partnerství v rodině,

páru, rodech

víkendové

vícedenní pobyty spolu

kompletní kurzy

videoprogramy

platforma

Dar

INTENZIVNÍ ROČNÍ PROGRAM

interpretace firmy, jednotlivce, páru, rodu, záměru, kvality, služby

požehnání, soulad, světlo pro projekt, pro život, lásku, rozvoj, spolupráci, spolutvorbu

zvědomnění hodnoty

Nevíte si rady ?

Pošlete nám otázku, popište výchozí životní situaci, stav, pocity, co vás dovedlo do tohoto bodu - dáme vám zpětnou vazbu pro váš růst, kdo jste a nabídneme možnosti.

Vše se děje pro nás, pro náš růst, pro návrat domů, do zdroje.

OneJoy

OneLove

With love & joy by Michaela Parida ♥

Život je láska

  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Blogger Ikona