IMG_7820.jpg

Nechme život životu

a Lásky

Života

Záměr a vize

….nehnojme, nezasahujme, nechme žít a růst

 • pohyb pro zemi 

 • spojení s radostí, s dotykem země, ve spolupráci, s pohybem těla

 • spojte lidi, kamarády, sousedy, rodiny

 • země to ucítí a odmění vás, všechny živé bytosti se zaradují a začnou vás milovat, začnou pro
  vás sloužit

 • odměnou zpěv ptáčků, včel, motýlů, hojnost jahod, ostružin, šípků a mnohem víc život, láska,
  zdraví, rodina

 •  osvěta, zapojování lidí, kterým není život lhostejný a přijímají za něj zodpovědnost

 • sdružování a propojování lidí z krajů, lokalit, pomoc s úřady, zapojování měst a obcí

 • šíření života a lásky, spolupráce, hojnosti, radosti, štěstí

 • zbořme ploty mezi sebou, mezi sousedy, milujme život a neizolujme se od něj mrtvou hmotou

 • vytvořme živé vymezení živého prostoru mezi sebou

 • podpořme život a vzájemnou úctu, respekt k životu 

 • začněme si pomáhat a ne se skrývat, zazdívat před sebou, před životem

 • uviďme se

 • podporujme živé a rostoucí a ne mrtvé a hnijící

 • spojme se pro obnovu země

 • naslouchejme, přejme si

 • pozorujme společně růst a ne rozklad

 • vytvářejme a vnímejme se jako součást života

 • znění živých forem, vůně, barvy, dokonalost spojení všeho a všech

Záměr a vize

….vytvořme prostor pro život

 

 • nechme život životu

 • vytvořme pozemky, kouty země, které plně přenecháme ostatním živým formám, aby měli kde žít a pomáhat nám udržovat rovnováhu

 • všechny bytosti slouží člověku, nechme je žít

 • pole, louky, pastviny, zahrady - kdo může ať zasadí keře pro ptáky, včely, motýly

 • nechte kus pozemku pro rozkvět života

 • zhodnoťme zem - zůrodněme jí

 • osázejme pestré husté úkryty pro zvěř, která dnes nemá kde přežívat, množit se, zakládat rodiny v bezpečném prostoru

 • nezasahujme do toho, dovolme, aby se život obnovil, my mu to pouze umožněme

 • vraťme to, co jsme si tisícelet brali

 • každý investujme kus sebe pro sebe

 • místo umělých mrtvých ploch bez života život a pestrost

 • když každý občan zajistí alespoň 300 - 500 m2 plochy, kterou nechá životu, začne se vracet rovnováha, život bude mít kde vzkvétat

 • vytvořme spolu zahrady, kde budou spolu moci žít všechny živé formy dohromady

 • ukažme matce zemi, že jí máme rádi a jsme jí vděční

 • ukažme to oststním živým formám, projevme úctu životu

 • vytvořme zdravé prostředí pro společný rozkvět života  a lásky

Místo a čas

….kdy a kde se bude tvořit aneb udělejte co můžete vy
….co jsme my již zrealizovali v rámci našich možností
….Co můžete udělat vy

 • celá planeta země

 • plocha námi darovaná životu v lásce - Habrovany, jižní morava

 • celkem 3377 m2 louky a lesa

 • nově osázeno 170 původních pestrých keřů pro ptáky, včely, motýli

 • úkryt pro zajíce, srnky, ježky, hady a jiné tvory

 • invetsice do země - do života - 500 tisíc navždy

 • bude následovat další výsatba, vyvýšené jedlé záhony

 • vodní plochy

 • plocha pro přespání v souladu se zemí, pro nadechnutí se života

 • již se to rozjelo, nastartovali jsme život a spojení se zemí, se sebou, přidejte se

 • pokračujeme od jara 2020

Dohoda o souznění se záměrem
…aby to mělo smysl

 

 • soulad, zachování čisté energie

 • bez alkoholu, bez kouření, bez návykových látek, bez konzumace masa

 • bez zvukových zařízení, ticho uvnitř i navenek, úcta a respekt k sobě i ostatním

 • nezanechávat na místě žádný odpad

 • nezajíždět hromadně auty na pozemek, zkuste to pěšky, alespoň pár metrů, abyste se sladili

 • přání toho nejlepšího všem

SLO_0221.jpg

Spojení se zemí se životem v lásce

…aneb není to obchod

 • každá zahrada, každý dotyk země, každý keř, každá sazenička vložená do země s láskou se počítá

 • propojme se, inspirujme se, pomáhejme si

 • předávejme si informace o možnosti získat půdu pro tento záměr, pro život všech živých forem

 • vytvořme opět prostředí pro společný život

 • buďme zodpovědní není to inn jde o život nás všech

 • zakládejme spolky v jednotlivých krajích pro konečné sjednocení všech

 • šiřme život a lásku

Proč pozemky pro život a pro lásku

…aneb, co se děje s pozemky, když je záměr vydělat

 • protože život plodí život

 • protože život existuje díky lásce

 • protože tu nejsme sami

 • protože naše existence je závislá na životě a lásce

 • když všechno živé zahubíme, zahubíme i sebe

 • protože vše se vzájemně doplňuje a podporuje

 • nic nefunguje bez druhého

 • život je dokonalý živý organismus kde vše má svůj neocenitelný význam

 • planeta je dar

 • lidství je zázrak

 • nic není hezčího než dávat život a tvořit život

 • láska to vše naplňuje, zesiluje, sytí

Děkujeme vám za odvahu jít jinak
Udělat něco pro změnu, pro sebe navzájem
A zachovat krásy přírody pro další generace a pro nás až se zase vrátíme

Přejeme nám všem nové nastavení paradigmat
Ať se vše děje pro nejvyšší dobro všech bytostí.

Shyamu and Kala Lasenovi


www.onejoy.cz
email : onejoy2onejoy@gmail.com
číslo účtu pro dary : 3200225224/6800