• Kateřina Kala

Hodnota a vaše zodpovědnost
Nastavení struktury pro jasnost, aby se struktura rozpadla a vše mohlo plynout nově.

Hodnota a vaše zodpovědnost

Jde o to být v tom zodpovědně, neplýtvat si navzájem životní energií. Pokud se rozhodnete růst a jít k sobě, pak již není cesty zpět. Proto váš krok zvažte, prociťte a rozhodněte se skutečně pro svůj růst. Protože v poznání sebe sama, podstaty bytí nám nejvíce brání naše vlastní osobnost, představy, strach. Když vám jde skutečně o život, zdraví, poznání vašich darů, hodnoty sebe sama, kvalit, kterými disponujete, o hojnost, pak musíte překročit sebe sama. Necouvnout. Otevřít se skutečně. Neplýtvat energií života. Naší, vaší, planety Země. Jdete do toho tedy opravdově? Pak u všech kurzů platí, že se nevrací vámi vložená hodnota, zhodnocujete sebe a pokud vám vaše osobnost zabrání pokračovat, vaše mysl zpanikaří, zaleknete se sebe, pravdy o sobě, pak je to vaše zodpovědnost. Ne naše. My vytváříme bezpečný, otevřený prostor ke sdílení, k opravdovosti. Jsme otevření k tomu, co přichází. A k tomu jste vyzváni i vy, pokud se rozhodnete ze svého nitra.

Máte odvahu se rozhodnout a vykročit k sobě? ​ Kurz je o tom, že se vzájemně povznášíme, překračujeme zvyky, představy, iluze. Je o spojení se se sebou, se zdrojem. O skutečném bytí v Novém věku. O opravdovosti. O celku. O nás všech. Je to cesta do nitra. Jde o to se skutečně pohnout, tady na Zemi, ze sebe, k sobě. Bez přetvářky, pravdivě. Ne další zbytečný kurz, hra, víkend, zábava, spotřeba, nuda. Jde o to sdílet, růst, otevírat pandořiny skříňky, dotknout se stínů. Dívat se tam, kam jste se v sobě ještě nepodívali. Jde o to skutečně být sebou a žít sebe. Bez masky. ​

O nic nejde - jde o život Žijeme v dualitě. Prožíváme jako lidé emoce, soudy, hodnocení, vinu a trest. Jsme zvyklí přenášet svojí zodpovědnost na druhé. Utíkat. To si ale nechte u sebe, tyto procesy se nás netýkají, nevtahujte nás do nich. Jsme tu pro to, abychom společně rostli a vytvářeli prostor lásky. Proto je vše otevřené a nemá to pevně danou strukturu. Bez očekávání to může zůstat svobodné, volné, abychom se mohli posouvat do pole nekonečných možností. Nezavírejme si žádné dveře. Nebudeme vám vracet vámi vloženou hodnotu, abyste si mohli skutečně uvědomovat hodnotu sebe, života a nedělali nezodpovědné kroky. Neplýtvali životní energií.

Dvě hodiny spolu ukáží další krok. Dle toho kam nás to pustí se můžeme spolu rozhlédnout dál. ​ Napište své pocity, situaci, výchozí stav, co chcete v sobě nahlédnout. Pak se ozveme a dohodneme setkání, formu, místo. Z toho pak vyplynou další možnosti.

POSTUP

Vstupní email. Naše odpověď, pozvánka k dalšímu kroku. Společné doladění místa, času. ​ Dvě hodiny společně  2 222 Kč Víkend společně  22 222 Kč Roční intenzivní kurz  222 222 Kč nebo podíl 2 % z vaší budoucí tvorby Smyslem je plné otevření vašeho potenciálu, vyzáření vaší hodnoty, nastartování vaší tvorby, jež je vaší službou, darem. Naše plná podpora a zapojení do společné světelné podpůrné sítě, pro skutečnou spolupráci. Dáte a mnohem více dostanete. Za rok se budeme setkávat minimálně 22 krát - 22 dní. Dle posunů, vnitřních procesů, aktuální situace. Mezitím videa, emaily, emoce, vše v průběhu zaznamenáme a pak...Život? Z toho vznikne společná kniha, kde bude vše autenticky zaznamenané. Finanční podpora. Podíl. Svědectví. Praktický náhled stavu před a po. Skutečně zaznamenaný posun včetně čísel. Reálný výsledek. ​ Jde o nás, o Zemi, o zdokonalení životního prostoru, o zvelebení matky Země, o vytváření prostorů lásky, míru, klidu na Zemi. Jsme tu spolu. ​ Víte kdo skutečně jste a jaké jsou vaše dary? Vidíte se? Znáte se?

53 zobrazení