LÁSKA A JEJÍ TVÁŘE

 

KOLIK PODOB MÁ LÁSKA? ZNÁME JEJÍ SKUTEČNOU MOC, SÍLU, HODNOTU? JSME SCHOPNI V DNEŠNÍ DOBĚ PROŽÍVAT SKUTEČNOU LÁSKU BEZ PODMÍNEK? CÍTÍME JI V SOBĚ? JSME JÍ NAPLNĚNI? ZÁŘÍME LÁSKOU, KTERÁ JE ZDRAVÁ, DÁVAJÍCÍ, HŘEJÍCÍ? LÁSKOU, KTERÁ NEVYČERPÁVÁ, NEBERE? DOKÁŽEME SE SKUTEČNĚ MILOVAT?

NEBO JSME SI TU SKUTEČNOU, BEZPODMÍNEČNOU LÁSKU POPLETLI SE SMYSLOVOU LÁSKOU, KTERÁ NEVYCHÁZÍ ZE SRDCE, ALE Z HLAVY?

KOLIK PODOB TAKOVÁ LÁSKA MŮŽE MÍT? A JAKÁ JE DOOPRAVDY SKUTEČNÁ, BEZPODMÍNEČNÁ, VOLNĚ DOSTUPNÁ, ŽIVOT SYTÍCÍ LÁSKA?

NA TO BYCH SE S VÁMI RÁD PODÍVAL. RÁD BYCH VÁM ROZŠÍŘIL OBZORY A VYZVAL VÁS K TOMU, ABYSTE SAMI K SOBĚ BYLI PRAVDIVÍ A NAŠLI ODVAHU K NAPLNĚNÍ SKUTEČNOU LÁSKOU.

SKUTEČNÁ LÁSKA VÁM MŮŽE ZMĚNIT ŽIVOT A VŠECHNY VZTAHY: S DĚTMI, RODIČI, PARTNERY. SKUTEČNÁ LÁSKA UMOŽŇUJE SKUTEČNÝ ŽIVOT S TĚMI, KE KTERÝM PATŘÍTE. NEUMOŽŇUJE LEŽ. VŠE ODKRYJE, ODHALÍ. NIC NEZAKRÝVÁ. JE PLNÁ. JE CELISTVÁ. JE SVĚTELNÁ, PROTO SI NA VŠE ILUZORNÍ „POSVÍTÍ“. UKÁŽE VÁM VAŠI SKUTEČNOU ŽIVOTNÍ LÁSKU, CESTU, MÍSTO PRO ŽIVOT. JE DAREM, KTERÉMU SE BRÁNÍME. NAHRAZUJEME JI PROTO POMÍJIVOU LÁSKOU, POUHOU ATRAPOU, NÁHRAŽKOU, ABYCHOM SE CHVILKU CÍTILI LÉPE. JE VŠAK NEUSPOKOJUJÍCÍ A JAK RYCHLE CHVILKOVÉ USPOKOJENÍ PŘICHÁZÍ, TAK RYCHLE ODCHÁZÍ.

POZNEJTE VĚČNOU LÁSKU. TOU SE NAPLŇTE, TU V SOBĚ NAJDĚTE. UZDRAVTE SE NA VŠECH ÚROVNÍCH. LÁSKA TU JE PRO NÁS – ABY NÁS UZDRAVILA, NAPLNILA.

 

OPRAVDOVÁ, BEZPODMÍNEČNÁ, VŠEOBJÍMAJÍCÍ, NEHODNOTÍCÍ LÁSKA JE VE VŠEM. JE NEKONEČNÁ A PŘIPRAVENÁ NA TO, ABY VÁS NAPLNILA. OTEVŘETE SE JÍ DOKOŘÁN.

 

Shyamu Lasen – naplněno světlem Kateřiny Kaly

 

Na ukázku vám vyjmenuji několik podob umělé smyslové lásky. Pak se na toto téma podíváme šířeji, abychom si uvědomili si, jaké životy žijeme a zda jsme v pravdě, či iluzi. Zda jsme někdy skutečně prožili bezpodmínečnou lásku, zda ji ze sebe vyzařujeme, nebo žijeme jen samé podmínečné podoby lásky. Pojďme se tedy podívat pod pokličku všech možných podob lásek. Možná pak pochopíte, proč vám nefungují vztahy, proč si nerozumíte s rodiči, proč utíkáte od všeho a všech, hlavně od sebe, od pravdy o sobě.

Poodkryjme společenské normy, které limitují nás, náš život. Brání nám v prožívání sebe – naplno, bez limitů, bez ohledů na cokoliv.

Kolik žijeme představ a dogmat, které nás svazují a brání nám uvidět a ucítit neskutečnou, zázračnou sílu bezpodmínečné, věčné, naplňující lásky?

 

Žité podoby lásky a představy o lásce:

1. Společenská

2. Ekonomická

3. Vypočítavá

4. Vystrašená

5. Pohodlná

6. Sexuální

7. Ze zvyku

8. Intelektuální

9. Násilnická

10. Manipulativní

11. Prospěchářská

12. Sobecká

13. Zamilovaná

14. Vášnivá

15. Vychloubačná

16. Zoufalá

17. Kultovní

18. Zájmová

19. Tichá

20. Bez zájmu

21. Ukradená

22. Pomstychtivá

23. Náhražková

24. Lehkovážná

25. Podmaňující

26. Obětavá

27. Hraná

28. Náboženská

29. Uvnitř sekt

30. Biologická

31. Politická

32. Taktická

33. Nahrazující

34. Kvůli dětem neplánovaná

35. Zajišťující občanství

36. Otcovská

37. Mateřská

38. … postupně se na ně podíváme. Zkuste si odpovědět, kterou fázi zrovna žijete. Najděte v sobě odpověď a již nikdy se nespokojte s málem. Prahněte celou svou bytostí po prožitku skutečné lásky.

 

Kupujeme si děti, abychom měli klid, ten však nikdy nepřichází – požadavky se stupňují

 

Vnucujeme, přesvědčujeme, ale neumožníme jim růst, nedáme jim prostor, svobodu. Zastiňujeme je, zahlcujeme, platíme, ukazujeme jim jediné měřítko – peníze, úspěch, dosahování, probíjení, chtění, braní. Co pak mohou dělat dobrého pro společnost? Jak nakládají s majetkem a rodinným bohatstvím? Jak se chovají ve společnosti, co posilují za hodnoty? Bez lásky, z níž vše vychází a která všechno prozařuje, bez této nejvyšší hodnoty života? Z ní vychází vše, ráj na Zemi.

Abychom jej mohli vnímat, cítit a žít, musíme být lidmi, musíme cítit a vnímat tuto sílu, hodnotu, musíme se jí nechat naplnit. Kde to začíná? Doma. U sebe. Pak v rodině, partnerství, kolektivech, celku. Má vliv na štěstí, radost, hojnost, život, zdraví, kvalitu a čistotu bytí. Na růst. Postavme tedy lásku a život na první místo v žebříčku hodnot, jako základ všeho, jako pevný podstavec pro další výstavbu – růst.

Co je prozářeno skutečnou láskou bez podmínek, to září, kvete, roste. Z toho se pak dá tvořit a není nutné se ohlížet, kontrolovat, zda se to nezhroutí, protože základ je nerozbitný, věčný, pevný. Není možné nikdy spadnout, zapomenout, vzdát se sebe, života i lásky. Pořád tu pro nás jsou a podporují náš společný růst.

Když ale na první místo všech hodnot dáme hmotu – peníze, zisk, osobní prospěch, oddělenost od celku a jediným měřítkem budou iluzorní papírky, které pominou, nicméně jimi měříme úspěch, uznání, důvěryhodnost, slávu, velikost, vzdělání, zdraví, život, lásku, pak nás to odděluje a učí sobeckosti, vede nás to do záhuby, do sebedestrukce. Nevede to k moudrosti, poznání, pravdě, ale k válkám, k ničení, k zabírání, hromadění, vlastnění.

Nikdy pak nemůžeme být svobodní, žít v bezpečí, harmonii, lásce, ve zdraví, protože se o to připravujeme svou chamtivostí, odděleností. Nespolupracujeme pro celek, přitom od ničeho nejsme odděleni – nestojíme mimo to. Jsme součástí. Vše se vzájemně ovlivňuje. Kdyby cesta, které dnešní lidstvo věří: tělo, intelekt, civilizovanost, pokrok, technologie, vedla k poznání a moudrosti, k pravdě, nemůže se dít to, co se děje. Nemohli bychom se chovat tak destruktivně, mocensky, silově, násilnicky, bezcitně, ani by nás takové chování, které nyní bereme jako normální, běžné, samozřejmé, nenapadlo.

Moudrost poznání a vědomí vlastní podstaty by to neumožnily. Proč? Když je člověk naplněn, ví, že je vším, že má vše kdykoliv k dispozici, že je součástí celku, že je v ráji, šťastný, zdravý, věčný, vyrovnaný, nemá důvod ničit, brát, přivlastňovat, hromadit, schovávat, lhát, podvádět. Na co? Pro koho? Je to nesmysl.

Láska a její tváře

422,00 KčCena
Vazba knihy
  • K dodání do 31.3. 2020

Vše se děje pro nás, pro náš růst, pro návrat domů, do zdroje.

OneJoy

OneLove

With love & joy by Michaela Parida ♥

Život je láska

  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Blogger Ikona