C E S T A  Z A  O S O B N O S T

 

S J E D N O C E N Í

 

J A K O Ž I V O T N Í C Í L

(aneb jak rozpustit EGO a stát se celistvou bytostí)

 

ZDENĚK “SHYAMU”

za poznáním pravdy, života a lásky

 

MŮJ OSOBNÍ PŘÍBĚH, KTERÝ PŘEKRAČUJE MOU OSOBNOST A VEDL NEBO JEŠTĚ VEDE, K JEJÍMU ROZPUŠTĚNÍ.

JAK VNÍMÁM SVĚT, JAK SE V NĚM CÍTÍM, CO MĚ UTVÁŘELO, KAM MĚ ZAVEDLO MÉ OTEVŘENÉ SRDCE, KAM NAOPAK ZAVŘENÉ. CO VŠE MĚ LIMITOVALO, KDE VŠUDE JSEM SE POPŘEL A NECHAL PONÍŽIT. JE TO CELÉ O MÉ NAHOTĚ PŘED SVĚTEM. NIC NESKRÝVÁM. NA NIC SI NEHRAJI A DÍKY TOMU JSEM TOHO MOHL PROŽÍT TOLIK. PROČ? PROTOŽE MĚ ZAJÍMALO JAK SE VĚCI MAJÍ. ZAJÍMAL MĚ ŽIVOT A EXISTENCE BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. PRAVDA O ŽIVOTĚ. O MĚ. O MÉ PODSTATĚ.

 

1974 - 2020, životní etapy doteď

 

Úvod

 

Tato kniha je cestou člověka. Cestou citlivého muže, který nepřestal být sám sebou, nepřestal cítit. Cestou jednoho života plně prožitého na Zemi. Je to příběh hledání a nalézání pravdy, skutečně prožitá, procítěná cesta poznání. Cesta za závoje, prach, bahno, hnilobu myšlenek, iluzí,skutků, niterných stavů. I přes snahu systému, abych se přizpůsobil, přes všemožné tlaky na zbavení svobody, podmanění, podřízení, přes snahu zavděčit se rodičům, přes snahu zapomenout na to, kým jsem, přes kroky vedoucí k sebedestrukci, zničení, znecitlivění – život a láska ve mně zvítězily, zvítězila ta jiskra v srdci, jiskra touhy po skutečné pravdě, ponejvyšším řádu. Zůstal jsem člověkem a budu žít věčně.Toto je mé svědectví o cestě k odhalení vlastního původu, o cestě láskya života jednoho muže, jenž spěchal za pravdou tolik, že prožil během jednoho vtělení mnoho skutečností.Zůstal jsem mužem s jeho skutečnou silou, zůstal jsem citlivým. Dal jsem přednost pravdě, životu a lásce před dosahováním, dokazováním své mužnosti, před malostí a marnou snahou o sebeuspokojení pomocí předvádění a hraček. Zůstal jsem mužem, který žije v rovnováze se svou ženou. Nikdo není víc, nikdo není méně. Miluji své děti a učím se od nich.Prostě obyčejný život. Skutečný život jednoho člověka. Nikdy mě neuchvátil svět umělých forem a hraček, které pomíjí a odchází stejně rychle, jako přichází. Všechna ta zbytečná honička. A pak prázdné,nenaplněné, ztracené existence bez lásky, života, zdraví.Děkuji za svou odvahu zůstat člověkem i přes tlaky systému a okolí,včetně nejbližších. Zůstat v pravdě. Za odvahu zůstat sám sebou –člověkem, mužem cítícím, milujícím, skutečným – živým, ne umělým.Mužem, který dokáže obejmout a nezabíjí své děti ve snaze něco z nich udělat, vychovat – zabalit do mašliček systému – vychovat z nich nesvobodné otroky iluzí. Mužem, jenž nechává život projevit a růst, včetně lásky.

Shyamu - Cesta duše

422,00 KčCena
Vazba knihy

  Vše se děje pro nás, pro náš růst, pro návrat domů, do zdroje.

  OneJoy

  OneLove

  With love & joy by Michaela Parida ♥

  Život je láska

  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Blogger Ikona