VOLNÁ ENERGIE

ENERGIE ŽIVOTA A LÁSKY

 

ČLOVĚK JE OBDAŘEN NESKUTEČNOU SILOU, MOCÍ.

PŘESTO SE JÍ VZDAL, ZAPOMNĚL NA NI.

VZDAL SE JÍ PRO TROŠKU POTĚŠENÍ.

DAL JI STROJŮM, KTERÉ HO OVLÁDAJÍ.

HLEDÁ PRO NĚ ENERGII, ABY MOHLY FUNGOVAT.

NAPÁJÍ JE SEBOU.

ČLOVĚK JE ZDROJEM VOLNÉ ENERGIE.

VÍME TO?

 

Shyamu Lasen

naplněno světlem Kateřiny Kaly

 

Úvod

 

Perpetuum mobile vždy existovalo, je dávno vymyšlené a funguje nonstop, existuje pro život a lásku.

Matka Země funguje nonstop a nepotřebuje péči – dává, objímá, zajišťuje hojnost a energii bez nutnosti zásahu, vše se samo obnovuje, sytí.

Volnou energií je láska – sytí, dává teplo, umožňuje přijímat a rozvíjet schopnosti člověka. Dokáže myšlenkou vytvářet nové světy, vytvářet hmotu. Bez nutnosti materiálu, spotřeby – z ničeho vznikne něco ve hmotě a to samo o sobě funguje.

Víra vycházející z citu a moudrosti poznání, znalosti předurčení a hodnoty života a lásky.

Člověk ale chce živit stroje, smrt, nemoci a na to potřebuje snahu a energie, které se neobnovují, ale naopak spotřebovávají a ničí. Nepodporují život, růst, zdraví, lásku, věčnost, pouze udržují po určitou dobu pomíjivou hmotu funkční, ale nesamostatnou, závislou na neustálé údržbě.

Strom sám sebe sytí, hnojí, ochraňuje, komunikuje, pomáhá, čistí okolí, filtruje, vytváří vláhu, stíní. Nic nepotřebuje. Jediné, co mu chybí, je pozornost a láska člověka, spojení. Je tu pro život, pro nás, a když mu dáme pouze lásku, vytvoří pro nás dokonalé plody, kterými nás nasytí, plody, které nás uzdraví, plody, které v sobě mají všechnu energii Země, vesmíru a naší lásky. Koloběh. Nekonečný cyklus. Volná energie dostupná všem. Hojnost pro každou bytost na planetě Zemi a dál.

Jen člověk to začal ničit a brát. Nenechal v sobě, ve svém srdci ani kousíček místa pro život, pro tuto volnou energii. Nahradil ji představou o oddělenosti, o sobě. Povýšil se nad život, snaží se ho popřít a tak ho začal ze sebe vytěsňovat, ničit. Tím se mu život a volná energie začaly vzdalovat. Dokážeme se opět sjednotit a využít náš skutečný potenciál? Schopnost tvořit, zhmotňovat, milovat, cítit?

Nechme skrze sebe promlouvat život, vyzařujme lásku, nasyťme svět nekonečnou volnou energií.

 

Volná energie života a lásky

 

Proč pořád hledáme nějaký zdroj volné energie? Pro koho? Co chceme a potřebujeme, aby napájela volná energie? Volnou energii, zdroj potřebují stroje. Ne člověk, ale stroje. Aby stroje mohly fungovat, potřebují šťávu, energii. Ale člověk ne. Co tedy hledáme? Kdo to hledá? Kdo chce vyrobit a získat pro sebe volnou energii? A proč pro sebe? Kdo ji potřebuje ovládat, vlastnit? Za jakým účelem? A proč si tedy myslíme, že zdroj volné energie je v nějaké surovině, v nějakém stroji? Dnes je člověk plně ovládán stroji, které se sytí jeho energií a ještě mu zadaly úkol, aby sestrojil další stroj, který plně člověka ovládne, aby již stroje fungovaly z energie tohoto zařízení, a ne z energie lidí. Lidé tak již nebudou potřeba. Budou již pouze jako zdroj bio hmoty. Kvůli stroji, který by vyráběl volnou energii, bychom my sami prošli plnou proměnou a rodili bychom se jako stroje, v líhních. Bez lásky, milování, početí. To chceme? Již jsme blízko, chybí poslední krok. Uděláme ho? Nebo to změníme a nastavíme zpětný chod? Vzpomeneme si, kým skutečně jsme a jaká je skutečná moc člověka?

Podstatou člověka – vyspělého, původního, civilizovaného – je schopnost tvořit nové světy. Odhmotňovat, přesouvat se prostorem rychlostí myšlenky. Vytvářet dokonalé. Člověk sám je volnou energií, po které touží jiné civilizace. Chtějí nás ovládnout, chtějí si tuto energii podmanit, a tak nám v čase podsouvají technologie a snaží se nás přesvědčit o naší neschopnosti, aby získaly to, co jinak získat nemohou.

Původní civilizovaný člověk plně využíval celý svůj potenciál, celou kapacitu mozku. 100 %. A my jsme pořád přesvědčováni, že to je obráceně. Že jsme začali na nule a nyní se snažíme zjistit, proč ji nevyužíváme celou. Využívali jsme, ale s každým dalším vynálezem, který má pomáhat člověku, se vzdáváme části sebe, části svých schopností, darů. Zapomínáme. Přestáváme být lidmi. Necivilizujeme se, ale hloupneme. Na počátku vše bylo stvořeno jako dokonalé, harmonické a vše, co všem tvorům bylo na začátku dáno, dostali na sto procent. Všechny bytosti, všechny rostliny, všichni živočichové to plně pořád využívají, jediný člověk ne. Proč by člověk, nejdokonalejší forma, byl na

začátku ošizen a jako jediný neměl k dispozici vše v plné kapacitě? Celý svět tvoří jeden dokonalý, společně se ovlivňující organismus. Člověk je obdařen vším, co ostatní dostali jen po částech, dílčím způsobem. Uvěřili jsme lžím o sobě, o našem původu a jsme přesvědčováni, že když se staneme stroji, budeme se mít dobře a budeme vše mít pod kontrolou. Je to lež. Vzdáme se tak sebe a ztratíme poslední zbytky svých schopností.

Volná energie vychází z nás, z našeho středu. Vychází z člověka. Není to stroj. Jsme to my. Je to vědomí. Ale je tak dokonalé, že ho nelze získat násilím, nelze si tuto energii podmanit, spoutat ji. Tím jsme ochráněni. To je ta podmínka, kterou musíme splnit, abychom zase stanuli v sobě, v jednotě, ve schopnosti být volnou energií, zářit, zahřívat, léčit, žít dlouho, měnit formu, rozhýbávat, vytvářet. Podmínkou dostupnosti je jednota, čistý záměr, mír, láska.

Volná energie - Energie života

422,00 KčCena
Vazba knihy
  • K dodání do 31.1. 2020

Vše se děje pro nás, pro náš růst, pro návrat domů, do zdroje.

OneJoy

OneLove

With love & joy by Michaela Parida ♥

Život je láska

  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Blogger Ikona