Zdeněk

Shyamu Lasen

Jsem Člověk - vzácný druh. Jsem Muž. Procházím všemi oblastmi života s otevřeným srdcem, myslí, vědomím, s vědomím toho kým skutečně jsem, proto pro mě nemá nic jiného smysl a vyšší hodnotu než - nejvyšší řád, pravda, život, láska, jednota, rovnováha. Jsem. Dívám se, naslouchám, cítím, miluji, přeji, žiji, dýchám, raduji se - překračuji svět forem. Zrcadlo je mou výzvou. Kráčím za něj, ale jsem bdělý, pozorný, otevřený. Plně přijímám zodpovědnost za sebe sama, za své kroky, myšlenky, činy, slova. Duch, tělo, mysl.

Děkuji za dar života - zde na planetě Zemi v Ráji. Vážím si tohoto zázraku. Jsem vděčný. Není to pro mě samozřejmé. Jsem vším a vše je mnou. Nestojím mimo - za zdí, plotem, není se kam schovat - před ničím, nikým, ani před sebou. A tak jdu dál - teď a tady - krok za krokem - užívám si přítomný okamžik a jeho krásu.

Svým životem sloužím životu a lásce. Tvořím Novou realitu Nového Věku.

JÁ  je JÁ. Malé osobní já rozpouštím, ničemu a nikomu neslouží.

Bytí

Celým čistým bytím - Miluji svou Ženu - Božskou Matku, Své Děti - žijící mistry, Rodiče - za Dar života - těla, péči, Sourozence - za společný růst, vzájemnou úctu, respekt, podporu - všechny za jejich existenci, že jsme se navzájem našli - za to, že jsme Zářící Hvězdy, zde na Zemi. Spolu.

Nepotřebuji a nemám žádnou masku, nehraji hry na něco - jsem tak jak jsem, jsem dokonalý. Jsem opravdový. Ne osobnost, Ego, identita, ale Tvůrce, život, existence - jsem volnou energií života a lásky, naplněný se nechávám unášet na vlnách oceánu života.

Shyamu

Vše se děje pro nás, pro náš růst, pro návrat domů, do zdroje.

OneJoy

OneLove

With love & joy by Michaela Parida ♥

Život je láska

  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Blogger Ikona