Kala  &  Shyamu

Lasenovi

 Jsme manželé, přátelé, partneři. Prošli jsme individuálně dlouhými cestami, které nás vedly do hloubky sebe samých. Do zkoumání a vnímání Života v jeho různých aspektech a úrovních. 

Uvědomovat si, kým skutečně jsme. A jak to kdo jsme, žijeme v našich běžných životech, v každodennosti.

Že hloubka našeho prožívání, cítění, přemýšlení určuje také hloubku spojení se Životem samým, s podstatou lásky v každém z nás.

A tato prožitá uvědomění vkládáme do toho, co žijeme, i co nabízíme.

Můžeme sdílet své poznání, zkušenost, uvědomění. Můžeme inspirovat. To vše má svoji velkou hodnotu. 

Máme radost, že nás to vede k lidem. Protože současně vnímáme, že při společných setkáních se obdarováváme vzájemně.  

Děkujeme, že můžeme. A těšíme se na společné setkání.

Jsme štěstím, prožíváným tady a teď na Zemi, v lidských tělech, ve spojení, v harmonii.

Vyjadřujeme dynamiku - rovnováhu mužsko-ženského principu. 

Vše se děje pro nás, pro náš růst, pro návrat domů, do zdroje.

OneJoy

OneLove

With love & joy by Michaela Parida ♥

Život je láska

  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Blogger Ikona