Projekt, který jde přes věky

Záměr a vize
…aneb stavební pozemky se dají využít jinak než k zástavbě

 • Pro radost, světlo a otevřené srdce

 • Pro harmonii, soulad, klid

 • Pro víru v život, růst, vděčnost a lásku

 • Pro radost z tvoření, přání a touhu po vzájemné spolupráci

 • Pro úctu k předkům, pro spojení se se sebou, pro návrat ke zdroji

 • Pro lidi, jež nemají zatím své místo v přírodě

 • Pro zasazení svého stromu, péči o něj a předání předkům – vtisknutí spojení, lásky, sebe do něj

 • Pro rozjímání, zastavení a snění

 • Pro odpočinek a obnovení životní energie přes věky, ale i teď

Záměr a vize
…aneb stavební pozemky se dají využít jinak než k zástavbě

 

 • Pro odpojení od technologií a ruchů města, ztišení se

 • Pro ztišení se, nalezení vnitřního klidu, míru, souladu se sebou

 • Pro objevení toho, kým skutečně jsme

 • Pro změnu nastavení ve společnosti, pro setkávání rodin a přátel, pro sdílení

 • Pro rostlinou říši, pro hmyz, včely, brouky, mravence, motýly a další tvory

 • Pro výlety a přespávání pod širým nebem – spojování nebe se zemí

 • Pro pestrou oázu rostlin a stromů, dle vlastních pocitů každé rodiny

 • Pro velkou zahradu, která tu bude na věky a bude spojovat všechny generace

 • Pro společný přepis paradigmatu a založení tisícileté zahrady

 • Pro inspiraci a rozkvět dalších i vašich projektů

 • Pro vytvoření hojnosti pro všechny

Místo a čas
…kdy a kde se bude tvořit

 • celá planeta země

 • aktuálně obec Sloup v chráněné krajinné oblasti Moravský kras, Jižní Morava

 • v blízkosti Sloupsko - šošůvských jeskyní a poutního místa – Kostela Panny Marie

 • celková plocha na výsadbu - 5 770 m2 louky a lesa

 • plocha pro koně a energetický bod – 1 524 m2

 • termín jaro 2020 - …….dokud nebude celá oáza osázená pestrou zahradou

Dohoda o souznění se záměrem
…aby to mělo smysl

 

 • soulad, zachování čisté energie

 • bez alkoholu, bez kouření, bez návykových látek, bez konzumace masa

 • bez zvukových zařízení, ticho uvnitř i navenek, úcta a respekt k sobě i ostatním

 • nezanechávat na místě žádný odpad

 • nezajíždět hromadně auty na pozemek, zkuste to pěšky, alespoň pár metrů, abyste se sladili

 • přání toho nejlepšího všem

Spojení se sebou, se zemí, se životem - v lásce

…aneb není to obchod

 • nelze si nic koupit

 • vše je formou daru

Finanční :

 • pozemek o rozloze 25 m2 – 22 222 Kč – 77 777 Kč

 • místo pro strom či keř – 2 222 Kč – 7 777 Kč

 • libovolná částka pro podporu záměru – přepisu paradigmatu


Ostatní :

 • je možné darovat zeminu, ornici, spadané stromy

 • půjčení techniky pro podporu přesunů hmot

 • právní služby pro soulad se systémem

 • svou radost, energii, přání a fyzickou sílu při realizaci

 • občerstvení, nářadí, modlitbu

 • další pozemky pro další zahradu

Spolutvoření

…aneb není to obchod

 

Další společné náklady při realizaci tisícileté zahrady

 • návoz zeminy, dřeva, pro bezúdržbový provoz a zajištění úrodné půdy než se opět sama

 • znovuobnoví

 • dodání keřů, semen rostlin a stromů, sazenic

 • právní služby pro soulad se systémem

 • geodet pro zaměření stromů, rodových ploch a zanesení na katastr

 • regulace přívalové vody, vybudování vodní plochy

 • výstavba zázemí při nepřízni počasí či na přespání nebo pro správce zahrady

Děkujeme za podporu a dary
Děkujeme za otevřená srdce

Děkujeme za cítění se

Děkujeme i za pouhé přání

Země není na prodej, slouží životu

…konec spekulacím a obchodování se zemí, půdou, pozemky

 • jediný způsob jak zajistit, aby stromy vyrostly je zamezit obchodování
  s pozemky, znemožnit spekulace, obchodování, výstavbu

 • věcná břemena, nadace, nemožnost prodat, pouze dědit

 • pak je šance, že opět budou přicházet lidé, kteří cítí a mají zájem o spojení se
  zemí, s půdou, o život a jeho rozkvět

 • krajina i Matka Země, i všechny formy života, cítí záměr s nímž člověk přichází
  jakékoliv místo a okamžitě začnou spolupracovat, podporovat, pomáhat

 • nebude docházet k vytěžení krajiny, ale k jejímu zúrodnění

Strážci prostoru

 • koně – kůň a klisna

 • energetický bod – nově vysazený ořech na jeho místě

Nové paradigma vtisknuté do prostoru

 • zabránit výstavbě a ničení krajiny

 • peníze nemají hodnotu – život ano

 • spojení se životem, návrat k sobě, ke skutečným hodnotám a vnitřnímu bohatství

 • tvořme život naplněný láskou

 • my jsme součást života

Děkujeme vám za odvahu jít jinak
Udělat něco pro změnu, pro sebe navzájem
A zachovat krásy přírody pro další generace a pro nás až se zase vrátíme

Přejeme nám všem nové nastavení paradigmat
Ať se vše děje pro nejvyšší dobro všech bytostí.


Shyamu and Kala Lasenovi


www.onejoy.cz
email : onejoy2onejoy@gmail.com
číslo účtu pro dary : 3200225224/6800