Prostor Života a Lásky.JPG

Krásný den, máváme, jsme ve spojení a posíláme, co nám přišlo ke zdejšímu prostoru. 

 

Jsme reálnou možností spojení čistého Bytí ve svobodě Lásky 

Mužsko-ženský princip v přirozené síle a spojení se Zemí 

 

Vzniká čistý prostor k setkávání se, sdílení, hlubokému propojení s přirozenou silou přírody, relaxaci, tanci, hudbě, meditaci 

 

Plně naplněný novými kódy, tóny, frekvencemi 

 

křišťál 

skutečnost 

hmotná realita ve spojení s jemnohmotným světem 

čistota záměru 

Jednota (nového) Života 

Čistý prostor pro rodiny, děti v přirozeném prostředí 

 

Hluboké čisté spojení Člověka se Zemí - přírodou, zvířaty 

plná soběstačnost 

Žena je zde Ženou a Muž Mužem - tvoření v celistvé přirozenosti 

 

To, co se všude učíme, tady Žijeme. 

Zde se Žije Život 

skutečně v plném potenciálu člověka 

Každý okamžik vzniká z přítomnosti čisté Lásky, nic nežádající, nelpící, bezpodmínečné 

 

Jsme celistvou součástí přítomnosti, čerpáme z darů přítomného okamžiku 

Bohatství ZeMě Tady a Teď 

Prostory k tvoření z darů ZeMě 

 

Prostor pro celistvého vědomého Člověka ke tvoření s možností přespávání 

 

Celistvé soužití všech živých forem 

Život dává Život 

 

V úctě a vděčnosti za souznící spojení  

My 

Pája a Jirka 

Vše se děje pro nás, pro náš růst, pro návrat domů, do zdroje.

OneJoy

OneLove

With love & joy by Michaela Parida ♥

Život je láska

  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Blogger Ikona